Mis on lambipirnil ühist ringkarbiga?

Saagu valgus: kehvast lambipirnist valgustusteenuseni

Ühel 1924. aasta lumisel õhtul kohtus Šveitsis, Genovas Phoebuse kartell. Selle liikmeiks olid mitmed suured lambipirne tootvad ettevõtted. Nad seisid silmitsi väljakutsega: tavaline lambipirn kestis 2000-2500 tundi ning vähendas aasta-aastalt drastiliselt ettevõtete käivet.

Nii otsustati üheskoos piirata lambipirni eluiga 1000 tunnile. Selleks pidid insenerid ja tehnikud minema tagasi oma laboritesse ning disainima uued ja kehvemad lambipirnid. Kartelli liikmeid kontrolliti regulaarselt ning trahviti liiga kaua kestvate toodete eest.

 

Kavandatud vananemine

See on üks esimesi kavandatud vananemise juhtumeid. Selle mõiste autor on Bernard London, kes avaldas 1932. aastal Suure Depressiooni ajal kirjutise “Depressiooni lõpetamine kavandatud vananemise toel”. Härra London oli suurte majandusraskuste ajal jõulisel seisukohal, et toodetesse peaks olema disainitud eluea lõpp nagu inimestessegi, et ettevõtted saaks toota uusi tooteid ja säilitada oma töötajate heaolu.

 

Disainerid arutlesid kavandatud vananemise üle avalikult ka järgnevatel kümnenditel. Toote aegunuks muutmiseks oli kaks viisi: ihaldusväärsus või funktsioon. Näiteks autoettevõte andis iga aasta välja teistsuguste värvidega autosid, et suurendada iha uue järele. Ja üks kaasaegne suurem nutitelefonitootja on muutnud oma tooted sisuliselt parandamatuks.

 

Võta-tarbi-hülga

Tööstusrevolutsiooni ajal vaatasid mitmed suured mõtlejad loodust oma tekstides kui midagi muutumatut ja lõpmatute ressurssidega, mida tuleb taltsutada ja vallutada. Aurumasina leiutamine võimaldas toota igapäevatarbeid suuremale hulgale inimestele kiiremini ja väiksemate kuludega. Seni suuresti vaesuses elanud maailma rahvastiku heaolu ja ligipääs paremale elule paranes. Kuid see mõtlemisviis – lõpmatud ressursid, kiiremini ja odavamalt tegemine, suurema hulga asjade müümisega majanduse kasvatamine – kandus edasi moondunult teistele tehnoloogiatele ja tegutsemisviisidele.

Täna võtame Maa ressursid, teeme neist midagi ning kui toode on oma eluea lõpuni jõudnud, lähevad materjalid, komponendid ja tooted ise üldjuhul raisku. See on ühtlasi lugupidamatu töö, energia ja väärtuse osas, mis on nendesse asjadesse pandud. Emake loodus seab aga sellele süsteemile piirid. Jätkates taolise võta-tarbi-hülga süsteemiga ei tule me tõhusalt toime kliimamuutuse ja keskkonnareostusega. Oli otsus selline süsteem luua ning võime otsustada ka seda süsteemi muuta.

 

Toode kui teenus

Naaseme nüüd taas lambipirni loo juurde. Mõned aastad tagasi tahtis arhitekt Thomas Rauw kontoriruumide jaoks uut optimeeritud valgustussüsteemi: ainult valgust, mitte selle paigaldamist, lambipirnide ostmist jne. Ta lähenes Philipsile, endisele Phoebuse kartelli liikmele, ja koos disainiti tõhusa valgustuse teenus. Philips omab täna seda teenust, kuid neil on motivatsiooni luua kauakestvamaid lambipirne ning kasutada ressursse tõhusamalt. See valgussüsteem kohaneb loodusliku valguse ja inimese liikumisega. See on näide sellest, kuidas uus süsteem võiks toimida: keskenduda toote sooritusele, selmet pakkuda toodet ennast.

Kui te küsite näiteks täna tekstiilirendiettevõttelt Lindström, miks ettevõtted nende teenust kasutavad, on vastus: sest siis on neil üks asi vähem, millele mõelda ning nad saavad rohkem tegeleda oma põhitegevusega. 170-aastasel Lindströmil on 24 riigis 180 esindust ning muude tekstiilide seas pakuvad nad töörõivaid. Nad hoolitsevad, et töötajate riided oleks puhtad, terved, parandatud ja neil oleks vahetusriided. Saiavabrikul või haiglal kuluks selle organiseerimiseks oluliselt rohkem energiat ja seetõttu on otstarbekas teenust sisse osta.

 

Kuidas see kõik on seotud RingKarbiga

Võime vähekestvad lambipirnid selles loos samahästi mõtteliselt asendada ühekordsete nõudega. RingKarp on siin samuti “toode teenusena” mudelina oluliselt tõhusam lahendus kui lihtsalt karbimüüjana. Omast kogemusest: õigete korduskasutatavate karpide leidmine, mis aitaksid tagada toidu ohutust ja ei oleks võltsitavad pandisüsteemi rahast tühjaks lüpsmiseks, ei ole lihtne. 

Meil on juba olemas parima disainiga, toiduohutussertifikaatidega ja Terviseameti heakskiiduga karbid. Neid valmistatakse ainult meie süsteemi jaoks ja neid ei saa AliExpressist või muust poest soodsamalt tellida ning võltskleepsuga katta. Kui keegi hakkab samaväärset süsteemi nullist oma restorani jaoks looma, tuleb sinna ilmselt panna sama palju töötundide jagu raha nagu täna maksab RingKarbi nelja aasta rent. 

Meie süsteem võtab regulaarselt tööandjalt ära ajakulu, mis läheb kulunud karpide asendamiseks ning annab materjalid lahendusele tähelepanu tõmbamiseks. Lisaks, kui ettevõte on osa suuremast kliendile mugavast korduskasutusvõrgustikust, leiab klient ta suurema tõenäosusega ka meie kodulehel leiduvalt kaardilt ülesse. Kindlasti tekib rohkem korduskasutuslahendusi juurde. Meie hinnangul võidavad nii aja kui ka klientide tähelepanu mõistes sellest rohkem need, kes on koondatud suurema kogemustega brändi alla. Nad on lihtsamini leitavad ja eelistatavad kui iga üksiküritaja. 

RingKarp pakub laia korduskasutatavate nõude valikut, mis täieneb edasi. Töötame igapäevaselt oma lahenduse veelgi paremaks muutmise kallal. RingKarbi prooviperiood on toidukohale 30 päeva tasuta.