Aastaks 2026 ühekorrapakendi vabaks?

Euroopa Liidust tulenev ühekorraplasti direktiiv suunab liikmesriike olulisel määral piirama ühekorrapakendite kasutamist. Kusjuures materjal ei oma tähtsust. Piirata tuleb mistahes materjalist ühekorrapakendite kasutamist.

Iga liikmesriik saab ise otsustada, kuidas ta ühekorrapakended piiramas hakkab. Meil on väga hea meel, et Eesti riigil on ambitsioonikad eesmärgid ja kindlad plaanid.

Teatavasti ei ole alates 3. juulist 2021 enam lubatud turule lasta vahtplastist toidukarpe ja joogitopse. Lisaks lähevad keelu alla plastist vatitikuvarred, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad, õhupallide varred.

Lisaks ümbertöötlemise võimaluste puudumisele eritab vahtplast meie toitu ka organismile ohtlikke aineid, mida me tahtmatult sisse sööme.

Selle aasta juulikuust rakenduva direktiivi järgi peavad joogitopsid kandma kas nende pakendil või tootel endal märgistust, mis annab infot sobimatute jäätmekäitlusvõimaluste või jäätmekõrvaldamisviiside kohta. Sh peab märgistus andma infot plastisisalduse kohta ja toote keskkonda sattumisel kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude kohta.

Eesti riigi plaanitavad seadusemuudatused ühekorrapakendite kasutamise piiramiseks näevad ette, et alates 3. juuli 2022 ei tohi valmistoidu kaasamüügiks anda tarbijale tasuta ühekordselt kasutatavaid toidupakendeid.

Toidukoht on kohustatud ühekordsele toidupakendile kehtestama müügihinna, mis ei ole väiksem kui 0,50 eurot.

Kaasamüüdava toidupakendi hind peab olema müügikohas tarbijale nähtavas kohas ja selgesti arusaadav, st ei tohi olla toidu sisse “peidetud”.

Hiljemalt 31. detsembrist 2023 peab valmistoitu kaasamüüv toidukoht pakkuma tarbijale võimalust toitu kaasa osta müüja poolt pakutavasse korduskasutuspakendisse.

Hiljemalt 31. detsembriks 2025 peab eelnevalt nimetatud pakendiettevõtja täielikult üle minema korduskasutuspakenditele.

 

 

Paari nädala pärast peaksid muudatusettepanekud jõudma ministeeriumide kooskõlastusringile ja pärast seda esitab valitsus eelnõu Riigikogule.

RingKarp pakub ringmajanduse mudelil põhinevat süsteemi, mis võimaldab toidukohal säästa ühekorrapakendite arvelt ja vähendada oma keskkonna jalajälge. RingKarbi toidukarp ja joogitops on kvaliteetsed ja vastupidavad ning ennetavad rohkem kui 200 ühekorrapakendi teket! Lisaks säilivad ringkarbis kaasamüüdava toidu omadused paremini ja Teie toit näeb ringkarbis ilus välja!

Kas tahad ühekorrapakendi reostust vähendada ja et Sinu toidukohal oleks korduskasutussüsteem juba toimimas enne seadusemuudatust?

Kui jah, sii palun täida RingKarbi teenuse proovimiseks ankeet ja võtame Sinuga ühendust, et erineva suuruse ja kujuga ringkarpe ja -topse Sulle näitama tulla.

Siit leiate lühikesed videotutvustused RingKarbi teenuse toimimisest.

Ootame teid RingKarbi võrgustikuga liituma, et koos ringkarbid ja -topsid ringlema panna!